Kako automatizovati plaćanje putarine kroz Mađarsku?

Kroz integracije sistema možete dobiti više funkcionalnosti različitih sistema koje koristite, čime povećavate mogućnosti svakog sistema i činite rad sa njima praktičnijim. Ovo vam omogućava da uštedite vreme jer umesto da unosite podatke na dva mesta, to možete jednostavno da uradite jednom. Umesto da prelazite između sistema, možete jednostavno otvoriti i koristiti jednu aplikaciju. Zbog toga nudimo našim klijentima priliku da koriste integracije naše Fleetmotive platforme sa vodećim IT sistemima i digitalnim alatima u transportnoj i logističkoj industriji.

Jedna od takvih integracija je e-track – provajder telematskih rešenja koji nudi različite personalizovane usluge sa ciljem da olakša proces komunikacije između strana uključenih u proces transporta tereta – od dobavljača do prevoznika, carine, kupaca i drugih. e-track je ujedno i jedini nezavisni e-toll deklarator za mađarski sistem naplate putarine.

Aktiviranjem integracije između Fleetmotive-a i e-track-a, dozvoljavate prenos GPS podataka sa Fleetmotive platforme na e-track, što omogućava korišćenje automatizovane usluge naplate putarine u Mađarskoj. Omogućava vam da izbegnete plaćanje bilo kakvih naknada za neplaćene putarine zbog ljudske greške i štedi vreme koje se koristi za upravljanje plaćanjima.

Kompletnu listu dostupnih Fleetmotive integracija možete videti na stranici API integracije. Ako ste zainteresovani da saznate više o opcijama integracije ili želite da isprobate Fleetmotive platformu, možete nas kontaktirati na e-mejl adresu: podrska@fleetmotive.rs

Shopping Basket