Šta je daljinsko preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa?

Daljinsko preuzimanje podataka digitalnog tahografa je proces pristupa datotekama na vašim tahografima putem odgovarajućeg uređaja koji se povezuje na tahograf, čime se eliminiše potreba za ručnim preuzimanjem podataka sa kartica vozača ili samog tahografa svaki put kada je to potrebno.

Za one koji nisu upoznati sa pojmom – digitalni tahograf je uređaj koji u najkraćem evidentira pređeni put, brzinu vozila i aktivnosti vozača. AETR sporazumom, odnosno Uredbom Komisije EU, propisani su zahtevi u pogledu generacije tahografa, pa je tako ugradnja digitalnog tahografa obavezna u svim vozilima namenjenim za drumski prevoz robe čija je dozvoljena masa vozila veća od 3,5 tone, kao i u vozilima koja prevoze više od 9 osoba uključujući vozača, proizvedenim od 01.07.2011. godine. Tahografi se koriste da obezbede fer konkurenciju i bezbednost na putevima.

Šta to znači za transportne kompanije?

Do sada je proces preuzimanja, čuvanja i analize podataka digitalnih tahografa bio prilično komplikovan za kompanije koje su u obavezi da ih koriste. Zakonodavstvo zahteva blagovremeno preuzimanje i prijavljivanje DDD fajlova, pa ako kompanija ima 50 kamiona, to znači da svakih 28 dana neko u kompaniji mora da preuzme podatke sa svih 50 kartica vozača, a svakih 90 dana podatke sa ugrađenih tahografa. Štaviše – komplikovano je razumeti sadržaj ovih datoteka, a samim tim i predvideti bilo kakve kazne.

Na svu sreću, daljinskim preuzimanjem DDD datoteka ovaj problem je rešen. A pošto se sve informacije o preuzimanjima takođe čuvaju na samom digitalnom tahografu – ne morate da brinete ni o inspekcijama na putu. Sa takvim rešenjem, ušteda vremena i rada na godišnjem nivou može biti ogromna.

Šta Fleetmotive može da ponudi?

Naše rešenje omogućiće vam:

Daljinsko preuzimanje podataka direktno sa tahografa i kartice vozača

Automatsko preuzimanje DDD datoteke na određeni datum

Alat za analizu i bezbedno skladištenje podataka

 

U ovom trenutku daljinsko preuzimanje DDD datoteka podržano je na sledećim modelima tahografa:

Stoneridge SE5000 7.1 i noviji

Siemens VDO 1.3a i noviji

Intellic EFAS 4.5 i noviji

 

Kontaktirajte nas da biste saznali više o ovom rešenju i drugim mogućnostima koje Fleetmotive može da vam ponudi.

Shopping Basket