Efikasnost i uštede za prevoznike – FLEETMOTIVE kompletno rešenje za upravljanje voznim parkom

Preduzeće Smart Automotive Solutions izgradilo je imidž pouzdanog partnera i dobavljača najkvalitetnijih digitalnih i smart tahografa. Da bi ponuda bila zaokružena, kao i da bi se pratili najsavremeniji trendovi u industrijama koje će nesumnjivo težiti integrisanju u budućnosti, njihov portfolio upotpunjen je i platformom za GPS nadzor voznih parkova.

Smart Automotive Solutions prvenstveno je osnovan sa idejom da tržište tahografa i opreme za radionice podigne na viši nivo, kroz direktnu saradnju sa renomiranom kompanijom Stoneridge. Konstantnim usavršavanjem zaposlenih, širenjem ovlašćene mreže radionica i podizanjem znanja i mogućnosti tehničara u radionicama, prevoznici su dobili mogućnost da smanje svoje troškove, a vozila budu na putu u najkraćem roku, bez skupih čekanja na uslugu.

– U trenutku kada smo uspeli da visokokvalitetne proizvode, pre svega tahografe, predstavimo veoma velikom broju prevoznika, shvatili smo da je potrebno da zaokružimo svoju uslugu i ponudimo im i platformu za GPS praćenje vozila koja će nama dati dodatnu vrednost, a njima omogućiti da nastave smanjivanje troškova i rad na ubrzavanju poslovanja – objašnjava Goran Mijačević, projekt menadžer u preduzeću Smart Automotive Solutions.

Po čemu se ovo rešenje razlikuje od drugih na tržištu?

FLEETMOTIVE je profesionalna platforma za upravljanje voznim parkom i praćenje imovine, koja uključuje veliki broj namenskih modula za upravljanje podacima. To su GPS praćenje u realnom vremenu, kontrola goriva sa opcijom automatskog uvoza računa i upoređivanja evidentiranih sipanja, preuzimanje i analiza podataka sa tahografastil vožnjeefikasnost voznog parkaodržavanje i troškovirutiranjekomunikacija sa vozačima, kao i digitalni formulari, veliki broj izveštaja, obaveštenja i još mnogo toga, kako bi upravljanje operacijama flote bilo efikasnije.

Jedan od primera je modul za rutiranje koji sadrži bazu klijenata, ograničenja za vozila preko 3,5 tone, vremenska ograničenja utovara i istovara, opciju očitavanja trenutne raspoloživosti radnog vremena sa kartice vozača koju sistem uzima u obzir prilikom planiranja i slanje ovih podataka vozaču. Sve to predstavlja veoma moćan alat za efikasno planiranje tura, ističu u preduzeću Smart Automotive Solutions.

Platforma ima najsavremeniji dizajn koji je potpuno prilagodljiv dispečerima i drugim zaposlenima koji koriste rešenje u svakodnevnom radu, sa dve mobilne aplikacije koje dodatno olakšavaju korišćenje i omogućavaju stalni pristup podacima.

 

– Možda zvuči slično kao i kod drugih rešenja, ali zapravo je potpuno jedinstveno, jer smo jedina kompanija koja ima direktnu saradnju sa proizvođačima tahografa. Kompletno znanje i iskustvo koje su nam preneli primenili smo na ovo rešenje, iz kojeg praktično na „jedan klik“, prevoznik može samostalno da izrađuje i evidencije radnog vremena člana posade vozila u skladu sa zakonom. Dakle, poslove koje rade bar dva zaposlena, sada može da obavlja jedna osoba, uz minimalan napor – navodi Mijačević.

Važno je naglasiti i da u kabini vozila nije neophodna ugradnja tablet uređaja ili drugog hardvera, već vozač praktično instalira aplikaciju na svoj mobilni telefon, što takođe smanjuje troškove prevoznicima, dodaje.

Koliko vremena je potrebno za implementaciju?

– Kada imate situaciju da nekoliko godina ništa novo, niti značajno unapređivano nije ponuđeno prevoznicima, dovoljno je da predstavite FLEETMOTIVE i nakon toga njegove funkcionalnosti i kvalitet vrlo brzo trasiraju put ka novim korisnicima. Naravno, uvek postoji bojazan da se vozači, ili dispečeri možda neće snaći u svakoj situaciji, jer su navikli na rešenja koja dugo koriste, ali sve to bude veoma brzo prevaziđeno – smatra Mijačević.

Vreme za postizanje pune primene u prevozničkim preduzećima je kratko, a mogućnost API integracije sa drugim logističkim i poslovnim rešenjima koje prevoznici koriste, dodatno i nama i njima olakšava tranziciju, kažu u Smart Automotive Solutions.

Dodatni benefiti za transportna preduzeća

Zamena zastarele GPS opreme na vozilima često predstavlja nepremostiv izazov za prevoznike, što ih dovodi u situaciju da nisu u mogućnosti da prate najsavremenije trendove i rešenja. Postojeća rešenja često kao najvredniju informaciju nude poziciju kamiona, uz nekoliko dodatnih informacija o vozaču i vozilu, što odavno nije dovoljno za efikasno planiranje i dalje smanjenje troškova poslovanja.

Trošak zamene sistema tahografa na vozilu kada su digitalni i smart tahografi u pitanju je značajan. Sve navedeno dodatno smanjuje konkurentnost i neizvesnost u planiranju poslovanja.

– Preduzeće Smart Automotive Solutions ima jedinstvenu ponudu na tržištu. Svojim partnerima koji koriste FLEETMOTIVE u standard paketu, pored GPS uređaja koje dajemo na korišćenje dok traje ugovor, nudimo i sisteme tahografa u sklopu ovog paketa. Ovako zaokruženu uslugu dosada niko nije ponudio prevoznicima u Srbiji. To je samo još jedan pokazatelj da preduzeće Smart Automotive Solutions ima nameru da pokaže svu ozbiljnost pristupa, kao i da će sa prevoznicima graditi otvoren i partnerski odnos u budućnosti – zaključuje Goran Mijačević.

Shopping Basket