Untitled-2

Smart tahografi 2. generacije – Šta nove obaveze u međunarodnom transportu znače za srpske prevoznike?

Paket mobilnosti doneo je veliki broj novina u poslovanju drumskih prevoznika u Evropi, a za nešto više od mesec dana, počeće postepeno uvođenje još jedne važne obaveze: upotreba smart tahografa 2. generacije na teritoriji Evropske unije. Nove verzije pametnih tahografa omogućiće automatsko beleženje prelazaka granica unutar država EU, vremena i lokacije utovara i istovara tereta, odnosno svake promene osovinskog opterećenja vozila.

Nakon što je Evropska komisija jasno definisala kalendar i rokove, očekivano, ovo pitanje našlo se u fokusu i preduzeća iz trećih zemalja – među kojima je i Srbija. Da li bi i na koji način ta obaveza mogla da se odrazi i na srpske prevoznike? Hoće li se i kada domaće zakonodavstvo uskladiti sa propisima EU?

Imajući vidu ne samo troškove zamene tahografa (kakav god rok bio u pitanju), već i tehničke kapacitete radionica i dostupnost opreme u Srbiji, nije teško zaključiti da je reč o temi od velikog značaja. Iako domaće firme koje obavljaju transport robe u međunarodnom saobraćaju u ovom trenutku „štiti“ AETR sporazum, jasno je da se ide u pravcu usaglašavanja sa evropskim propisima. 

Rok od 21. avgusta, poručili su, „objektivno je nekompatibilan“ sa vremenom potrebnim za odobrenje, izdavanje i instaliranje opreme, zbog problema sa dostupnošću softvera i procedurama homologacije.

PlutonLogistics redakcija potražila je pojašnjenja u nadležnom Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a povodom određenih nedoumica obratili smo se i Evropskoj komisiji. 

Upotreba smart tahografa 2. generacije – za koga su obavezni i kada?

Evropska komisija potvrdila je četiri značajna datuma.

Svi novi kamioni kategorija N2 (preko 3,5t) i N3 (preko 16t) i svi novi autobusi kategorije M2 i M3, koji se koriste u međunarodnom saobraćaju, prvi put registrovani – od 21. avgusta 2023. godine, moraće da imaju pametne tahografe druge generacije.

Potom, do 31. decembra 2024. godine, i u svim postojećim vozilima (N2,N3,M2,M3) koja se koriste u međunarodnom saobraćaju, moraju biti zamenjeni svi stari analogni ili digitalni tahografi (izuzev pametnih tahografa prve generacije, koje prevoznici mogu zameniti do 18. avgusta 2025. godine). Ovo je praktično najvažniji rok i distributeri tahografa u evropskim zemljama uveliko obezbeđuju potrebne količine za svoja vozila, pripremajući se.

U MGSI za PlutonLogistics podsećaju da se, budući da nismo članica EU, odredbe i obaveze propisane u zakonodavstvu EU ne primenjuju na teritoriji Srbije, niti u međunarodnom prevozu koji obavljaju naši prevoznici, kao i da je naša zemlja potpisnica multilateralnog Evropskog Sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR). Ipak, istovremeno, najavljuju promene.

– U cilju daljeg usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU, u narednom periodu biće razmatrana pitanja propisivanja obaveze korišćenja i ugradnje smart tahografa u novoproizvedena vozilakao i proširenje primene zakona i na vozila čija je najveća dozvoljena masa između 2,5 – 3,5 tone, o čemu će srpski prevoznici biti blagovremeno obavešteni – navode.

I iz Evropske komisije naglašavaju da, za međunarodni drumski prevoz, srpska vozila trenutno podležu pravilima AETR kada je u pitanju upotreba tahografa, te da “AETR još uvek ne nalaže instalaciju niti upotrebu pametnog tahografa”.

– Nezavisno od AETR-a, implementacija Uredbe (EU) br. 165/2014 i Uredbe (EU) br. 2020/1054 – koje su relevantne pravne osnove Unije za ugradnju i upotrebu pametnih tahografa – navedene su u Aneksu I Ugovora za uspostavljanje Transportne zajednice (TCT). Njihovim prenošenjem i primenom u srpsko zakonodavstvo će se stoga uspostaviti obaveze za uvođenje pametnog tahografa u Srbiji za novoregistrovana vozila, kao i za rekonstrukciju postojećih vozila. Uredba (EU) br. 165/2014, kao i obaveze u vezi sa ugradnjom i naknadnom ugradnjom tahografa u vozila u njoj, počele bi da se primenjuju tek od dana pristupanja Srbije Evropskoj uniji – navodi se u odgovoru koji je EK dostavila portalu PlutonLogistics.

Kao veoma važan problem, uvek kada u EU na snagu stupi neka „tektonska promena“, javlja se mogućnost da kontrolni organi zemlja-članica prenebregnu činjenicu da Srbija nije deo EU. Može li nam se dogoditi da imamo probleme? Setimo se svih nedoumica oko ručnog unosa simbola zemlje na tahografu, kada su (bez obzira na AETR), domaći prevoznici savetovani da slede praksu evropskih kolega.

Na pitanje da li bi pojedine članice Evropske unije mogle da postave upotrebu ove tehnologije kao obaveznu na svojoj teritoriji (za sva teška vozila i autobuse sa više od 9 putnika) koji saobraćaju na tom području, bez obzira u kojoj su zemlji registrovani, iz Evropske komisije odgovorili su “da to nije moguće”. To smatraju i u MSGI, ali uz jednu (ne beznačajnu) ogradu:

– Prilikom obavljanja međunarodnog drumskog prevoza, nadzorni organi država članica EU naše prevoznike koji obavljaju međunarodni prevoz u skladu sa AETR Sporazumom – između na primer Srbije i neke od članica EU, treba da kontrolišu prema odredbama AETR Sporazuma, a ne na osnovu zakonodavstva Evropske unije. Imajući navedeno u vidu, kao i činjenicu da AETR Sporazum još uvek ne sadrži odredbe koje se odnose na ugradnju i korišćenje smart tahografa, a ne ulazeći u način rada nadzornih organa država članica EU, smatramo da srpski prevoznici ne bi trebalo da imaju probleme u pogledu ugradnje i korišćenja.

Izmene, svakako, i nama predstoje. Iz ministarstva potvrđuju da je već formirana Radna grupa čiji je zadatak da pripremi nacrt izmena i dopuna Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. 

To telo redovno organizuje sastanke, na kojima će biti razmotrena i ova pitanja. Najavljuju i da će biti održana i javna rasprava na kojoj će sve zainteresovane strane biti u mogućnosti da se upoznaju sa predloženim rešenjima.

Novi trendovi jasno pokazuju da se primena tahografa, koji postaju sve kompleksniji uređaji, definitivno širi. Na njih će se sve više oslanjati kako kontrolni organi u Evropi, tako i kompanije za čije potrebe se roba prevozi. I prevoznicima u Srbiji biće potrebni tehnološki partneri koji će im pomoći u smanjenju troškova skupih zamena kompleta, kao i u edukaciji vozača i dispečera. Više o ovim mogućnostima, uskoro na portalu PlutonLogistics. 

Shopping Basket