DALJINSKO PREUZIMANJE PODATAKA DIGITALNOG TAHOGRAFA

Podaci tahografa moraju se preuzimati najmanje jednom u 90 dana, a podaci sa kartice vozača – jednom u 28 dana. Nepoštovanje propisa može dovesti do značajnih kazni. Sa Fleetmotive rešenjem možete daljinski da preuzmete podatke sa tahografa i da automatizujete ceo proces tako da nikada ne propustite periode preuzimanja.

RešenjaDaljinsko preuzimanje podataka...

DALJINSKO PREUZIMANJE PODATAKA DIGITALNOG TAHOGRAFA

Podaci tahografa moraju se preuzimati najmanje jednom u 90 dana, a podaci sa kartice vozača – jednom u 28 dana. Nepoštovanje propisa može dovesti do značajnih kazni. Sa Fleetmotive rešenjem možete daljinski da preuzmete podatke sa tahografa i da automatizujete ceo proces tako da nikada ne propustite periode preuzimanja.

RešenjaDaljinsko preuzimanje podataka...

Preuzimanje datoteke vozača i vozila

Rešenje za daljinsko preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa omogućiće vam da preuzimate podatke sa kartice vozača i vozila. Čim vozač ubaci karticu u tahograf, naš sistem će automatski proveriti da li je potrebno da se izvrši preuzimanje i pokrenuti ga ukoliko je potrebno.

1-Tahografsko-preuzimanje
2-Tahografsko-preuzimanje

Planirana i automatizovana preuzimanja

Periodi preuzimanja podataka sa tahografa i kartice vozača su predefinisani. Fleetmotive brine o tome.

TAHOMOTIVE integracija za analizu podataka sa tahografa

Preuzimanje podataka je prvi korak da se osigura usklađenost sa zakonskom regulativom. Pored toga, neophodno je analizirati podatke koristeći rešenja za analizu datoteka tahografa. Naše TAHOMOTIVE rešenje za obradu i analizu podataka sa tahografa i kartice vozača je integrisano sa FLEETMOTIVE platformom. Ovo će vam omogućiti da prikupite i analizirate podatke na jednom mestu. Više o TAHOMOTIVE rešenju saznajte na www.tahomotive.rs

2.-Fleetmotive-lite
4-Tahografsko-preuzimanje

Praćenje datuma
kalibracije tahografa

Digitalni tahografi zahtevaju kalibraciju jednom u dve godine. Integracija sa našim rešenjem za održavanje voznog parka će vam omogućiti da primate automatizovane servisne podsetnike za sve predstojeće kalibracije tahografa i izbegnete nepotrebne kazne tokom kontrole na putu.

Poboljšano planiranje i kvalitet podataka

Daljinsko preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa vam omogućava da efikasnije planirate rute i zadatke za svoje vozače. Menadžeri dobijaju blagovremene i tačne podatke o preostalom radnom vremenu vozača.

5-Tahografsko-preuzimanje