PRAĆENJE TEMPERATURE

Precizno rešenje za rashladne jedinice koje će vam obezbediti pouzdano praćenje, analizu podataka i sistem upozorenja, čime eliminišete rizik ljudske greške ili kvara sistema.

RešenjaPraćenje temperature

PRAĆENJE TEMPERATURE

Precizno rešenje za rashladne jedinice koje će vam obezbediti pouzdano praćenje, analizu podataka i sistem upozorenja, čime eliminišete rizik ljudske greške ili kvara sistema.

RešenjaPraćenje temperature

Pratite podatke o teretu i vršite nadzor nad greškama

Precizni podaci u realnom vremenu o stanju rashladne jedinice. Uočavanje kvarova i brzo reagovanje će spasiti vaše poslovanje od finansijskih gubitaka uzrokovanih oštećenim teretom.

1.pracenje-temperature
02

Svi podaci u jednostavnom grafikonu

Jednostavni grafikoni sa podacima o temperaturi i prilagođen prikaz informacija pomoću filtera i funkcije zumiranja, da biste videli tačno određene podatke. Kombinujte praćenje temperature sa rešenjem za GPS praćenje.

Zajedno sa liderima u industriji

Naše rešenje pruža sve važne podatke o temperaturi rashladne jedinice Carrier i Thermo King:

Zadata temperatura

Temperatura dovodnog vazduha

Temperatura povratnog vazduha

3.pracenje-temperature
4.pracenje-temperature

Planirajte i upravljajte održavanjem sa lakoćom

Primajte blagovremena obaveštenja sa informacijama o rashladnim jedinicama, greškama, gašenjima i neophodnim zadacima održavanja. Na taj način ćete moći da planirate održavanje i efikasnije upravljate rashladnim jedinicama.

Primajte trenutna upozorenja

Podesite upozorenja da obavestite vozače i dispečere čim se pojave bilo kakve promene temperature i sačuvate svoje poslovanje od nepotrebnih troškova.

5.pracenje-temperature
6.pracenje-temperature

Pratite status akumulatora

Koristite Fleetmotive rešenje za praćenje podataka o statusu i naponu akumulatora rashladne jedinice. To će vam omogućiti da izbegnete situacije kada se akumulatori isprazne usled duže neaktivnosti i uštedite novac na njihovoj zameni.

Analizirajte radne sate motora i potrošnju goriva

Sagledajte koliko radnih sati su Carrier i Thermo King jedinice radile u različitim režimima (dizel ili električni), izračunajte njihovu potrošnju goriva i troškove. Eliminišite rizik od krađe goriva.

7.pracenje-temperature
8.pracenje-temperature

Jednostavno podešavanje uređaja

Potrebna su vam samo dva uređaja da biste počeli da koristite ovo rešenje – Carrier gateway, Thermo King iBox ili Thermo King Bluebox koji je povezan sa rashladnom jedinicom i uređaj koji će prenositi podatke u realnom vremenu direktno na Fleetmotive platformu.

Integracije sa vašim poslovnim sistemima

Koristite našu funkciju API integracije da pošaljete podatke o rashladnoj jedinici i sve važne informacije o upozorenjima vašim internim poslovnim sistemima.

9.pracenje-temperature