Obaveza ugradnje smart tahografa 2. generacije – Evropski prevoznici u problemu zbog nestašica, da li Srbija planira na vreme?

Da zakonski propisi često ne idu u korak sa realnom situacijom na terenu, pokazalo se i na primeru novih obaveza ugradnje smart tahografa druge generacije u Evropskoj uniji. Kada se na to doda činjenica da i sama transportna industrija nije razmišljala dovoljno unapred, problemi koji su se pojavili u EU nisu iznenađenje.

Oni bi mogli da budu upozorenje i za Srbiju, kako se nama, u nekom trenutku, ne bi dogodila slična situacija. Ali, krenimo redom.

Šta se dogodilo u EU…?

Nova verzija (SMT2), podsetimo, obavezna je za sva novoregistrovana teška teretna vozila na teritoriji Evropske unije od avgusta 2023. Međutim, kada je postalo jasno da ne samo da nema dovoljno dostupnih tahografa na tržištu, već i da kapaciteti radionica nisu dovoljni da opsluže sva vozila u kojima treba izvršiti zamenu, pojedine članice počele su da odobravaju grejs period, kako bi sprečile da hiljade novih vozila ostane blokirano na parkiralištima. Poslednja takva vest stigla je sredinom decembra iz Švedske (na koju ćemo se nešto kasnije vratiti).

Takvu praksu podržala je i Evropska komisija, uslišivši na ovaj način i molbe Međunarodne unije drumskog transporta (IRU), koja je apelovala da će se u suprotnom evropski drumski transport robe naći u krizi, a zelena tranzicija biti zaustavljena. Državama članicama preporučeno je da dozvole grejs period koji bi korespondirao sa rokom za zamenu SMT1 u novoregistrovanim vozilima (avgust 2025). Takođe, IRU se obavezala i da uspostavi sistem monitoringa procesa zamene tahografa, kako problem ne bi bio jednostavno „gurnut pod tepih“ na izvesno vreme (a potom ponovo eskalirao).

Sa druge strane, ostali rokovi u Evropskoj uniji, barem u ovom trenutku, nisu prolongirani:

 do 31. decembra 2024. godine, i u svim postojećim vozilima (N2,N3,M2,M3) koja se koriste u međunarodnom saobraćaju, moraju biti zamenjeni svi stari analogni ili digitalni tahografi (izuzev SMT1, koje prevoznici mogu zameniti do 18. avgusta 2025. godine). Ovaj rok zapravo se značajno približio – tek nešto više od godinu dana ostalo je za opremanje izuzetno velikog broja vozila.
– od 1. jula 2026, u međunarodnom transportu SMT2 biće obaveza i za vozila dozvoljene mase od 2,5t do 3,5t.

Na pitanje da prokomentarišu ovu temu, iz Evropske komisije, u pisanom odgovoru za naš portal najpre naglašavaju da „nije došlo do odlaganja datuma uvođenja pametnog tahografa 2 u novoregistrovana vozila, stupilo je na snagu 21. avgust 2023. kao što je propisano Uredbom (EU) br. 165/2014“.

– U okviru Komiteta za drumski transport, Evropska komisija sa državama članicama i sektorom redovno razmenjuje informacije o situaciji na tržištu SMT2. U tom smislu, postojalo je zajedničko shvatanje da će se početni problemi sa snabdevanjem SMT2 postepeno prevazilaziti najkasnije do kraja 2023. godine, prema podacima proizvođača i sektora. Komitet se složio oko usaglašenog pristupa koji omogućava državama članicama i njihovim organima da uzmu u obzir ove privremene okolnosti. EK će, zajedno sa državama članicama i sektorom, nastaviti da prati dešavanja po ovom pitanju – navode.

Na pitanje da li u ovom trenutku preostali rokovi za opremanje SMT2 ostaju nepromenjeni ili postoji mogućnost da dođe do određenih pomerenja, iz EK odgovaraju odrično.

Evropska komisija trenutno ne planira nikakav predlog za odlaganje budućih rokova za naknadnu ugradnju, koji su svi navedeni u uredbama Evropskog parlamenta i Saveta, ističu, dodajući i da Komisija ne raspolaže informacijama ili podacima koji bi pokazali da se ovi rokovi ne mogu ostvariti.

Postoji li bojazan da prevoznici neće moći da ispoštuju rok 31.12.2024, budući da veliki broj vozila treba da se opremi za nešto više od godinu dana?

– Rok za naknadnu ugradnju – 31. decembar 2024, koji proizilazi iz člana 3(4) Uredbe (EU) br. 165/2014, nov je za industriju drumskog transporta. On je izazovan u nekoliko aspekata, imajući u vidu, na primer, veliki broj vozila za koje se očekuje da će biti naknadno opremljen, kao i logistički pomak da se kompletno zamene tahografi u postojećim vozilima koja se bave međunarodnim transportom, u poređenju sa istorijskim instaliranjem novih tahografa isključivo u novoregistrovana vozila. Međutim, Komisija trenutno ne raspolaže informacijama ili podacima koji bi pokazali da se ovaj rok ne može postići.

…i da li Srbija razmišlja o tome?

PlutonLogistics je, podsetimo, sredinom godine pisao o tome da li bi i na koji način ova obaveza mogla da se odrazi na srpske prevoznike. Naime, iako naše firme zasad štiti AETR sporazum i nisu u obavezi da isprate EU promene, nema sumnje da je tema, u perspektivi, takođe veoma važna i za nas. Iz nadležnih državnih organa tada su za naš portal potvrdili i da se ide u pravcu usaglašavanja sa evropskim propisima, kao i da su u planu izmene i dopune Zakona o radnom vremenu posade u drumskom prevozu i tahografima.

Radna grupa čiji je zadatak da pomenute izmene pripremi, kako sada saznajemo u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dosada je održala ukupno 12 sastanaka.

– Radna grupa aktivno radi na pripremi nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Što se tiče daljeg usaglašavanja sa propisima EU, ukazujemo da će vršiti dalja transpozicija odredbi EU propisa u onoj meri u kojoj se neće ugroziti interesi srpske privrede i srpskih prevoznika – navode iz MGSI za portal PlutonLogistics.

Rad će biti nastavljen i u narednom periodu, potvrđuju iz ministarstva, dodajući kako se očekuje da će „procedura usvajanja ovog zakona biti u periodu nakon formiranja novog saziva Skupštine Srbije“ (imajući u vidu nedavno održane parlamentarne izbore).

Da su u planu izmene zakona podsećaju i iz Agencije za bezbednost saobraćaja, od koje smo takođe zatražili komentar o celoj situaciji.

Imajući u vidu kompleksnost teme i činjenicu da su se i mnoge, daleko razvijene zemlje Evropske unije, našle u problemu zbog nemogućnosti da adekvatno odgovore na potrebe za ugradnjom nove opreme (nedovoljno dostupnih SMT2 uređaja, nedostatak kapaciteta radionica, nedostatak kadrova u radionicama i slično), postoji li realna opasnost da se takva situacija dogodi i u Srbiji?

– U proteklom periodu je u Srbiji preko 50 radionica za tahografe ovlašćeno da se bave poslovima vezanim za smart tahografe. Imajući u vidu da se za takve poslove konstantno ovlašćuju i nove, ne očekujemo da će postojati nedostatak kapaciteta radionica. Da li će biti dovoljno dostupnih smart tahografa druge generacije zavisi isključivo od dobavljača i Agencija na to nema uticaja – kažu u ovom telu za PlutonLogistics.

Imajući sve u vidu, Agencija ne može da predvidi da li će se slična ili ista situacija dogoditi u Srbiji, ali svakako treba uzeti u obzir činjenicu koju ste i sami naveli: da su se mnoge razvijene zemlje našle u problemu i da isti ne treba zanemariti, navode u ABS.

Da ne bude kasno

Da se vratimo na dešavanja u Švedskoj sa početka teksta. Transportno udruženje iz ove zemlje Transportforetagen, pozdravilo je odluku o dužem grejs periodu, rekavši da će “ona pomoći u smanjenju stresa i neizvesnosti za transportne kompanije”.

No, to ne znači da će sve ići bez problema. Transportforetagen je istovremeno poručio i da će odluka predstavljati izazov za švedske kamione i autobuse koji putuju preko granice, jer druge nordijske zemlje nisu produžile grejs periode na isti način. Istovremeno, oni su poručili svojim prevoznicima da ne bi trebalo da se opuštaju već da što pre zamene tahografe, kako izbegli “rizik od još jedne situacije nestašice ili nedostatka vremena u radionicama, kada svi budu želeli da promene tahograf u isto vreme“, tj. kada grejs-period istekne.

DA LI SRPSKI PREVOZNICI MOGU BITI KAŽNJENI?

Kad god se određena pravila na teritoriji Evropske unije promene, neizbežno se nametne i dilema da li u se može dogoditi i da srpski prevoznik dobije „po džepu“. Setimo se svih nedoumica oko ručnog unosa simbola zemlje na tahografu, kada su (bez obzira na AETR), domaći prevoznici savetovani da slede praksu evropskih kolega.

Na pitanje da li postoji realna opasnost da pojedine članice EU na svojoj teritoriji i za srpske prevoznike nakon 31.12.2024. zahtevaju obaveznu primenu SMT2, u MGSI kažu da to ne bi trebalo da bude slučaj, ali uz jednu – ne tako zanemarljivu, ogradu:

– Prema dosadašnjim saznanjima, a u skladu sa AETR Sporazumom, nadzorni organi država članica EU tretiraju prevoznike iz Srbije koji obavljaju međunarodni prevoz iz Srbije, kao prevoznike koji dolaze sa „AETR“ područja i prilikom nadzora ih kontrolišu u skladu sa pravilima AETR, a ne u skladu sa propisima EU. Ne ulazeći u rad nadzornih organa država članica EU, mišljenja smo da srpski prevoznici nisu obavezni da primenjuju pravila EU, u konkretnom slučaju da budu obavezni da poseduju SMT2 uređaj u vozilu do onog trenutka dok se takva obaveza ne propiše nacionalnim zakonodavstvom odnosno izmenom AETR Sporazuma – navode iz ministarstva.

Nema sumnje da će o ovoj temi i u narednom periodu biti mnogo reči, a kako će se sva pitanja koja smo pomenuli zapravo odvijati na terenu, tek ostaje da vidimo. Shodno tome, i kakva će situacija biti za srpske prevoznike, kao i kakav će odnos kontrolni organi država-članica imati prema njima nakon 1.1.2025, zasad ipak nije izvesno.

Kontaktirajte nas:


email: office@smartautomotives.rs

Info tel:
063 304 252
060 7300 808
060 7300 073

 

Shopping Basket