KONTROLNA TABLA

Praćenje najvažnijih informacija o vašoj floti – sve na jednom mestu

RešenjaKontrolna tabla

KONTROLNA TABLA

RešenjaKontrolna tabla

Trenutni pristup svim podacima

Pratite sve ključne indikatore učinka vaših pojedinačnih vozila, grupa vozila ili čitavog voznog parka.

Lako prilagodite prikaz prema svojim potrebama

Organizujte svoju kontrolnu tablu! Dodajte i složite blokove sa različitim informacijama i organizujte ih prema vašim potrebama.

Vidite “širu” sliku

Vizuelni sadržaj i grafikoni koji će vam pomoći da pratite performanse vašeg voznog parka i da ih bolje razumete.

Sve što vam treba u 5 jednostavnih prikaza

Efikasnost flote

Pratite najefikasnija, najneefikasnija vozila, grupe vozila i uočite ona sa najdužim periodima stajanja.

Stil vožnje

Pratite prosečne rezultate vožnji za odabrana vozila i grupe vozila, kao i rezultate najefikasnijih i najneefikasnijih vozača i vozila.

Gorivo

Ukupno 10 različitih modula za praćenje svega, od prosečne potrošnje goriva i količine dopunjenog goriva, do istakanja i najveće i najniže potrošnje u vašoj floti.

Radno vreme

Pratite kada vaši vozači dolaze na posao i kada završavaju s poslom. Pratite kako se vozila koriste van radnog vremena.

Kilometraža

Pratite vozila sa najdužim i najkraćim pređenim kilometražama, kao i ukupnu kilometražu cele vaše flote.